Cơ hội tài trợ

Thông tin chi tiết về các gói tài trợ

F.A.Q

  • Có gói tài trợ cho toàn bộ sự kiện, gói tài trợ riêng cho hội nghị, triển lãm và Gala Dinner